• portfolioBIỆT THỰ
  Biệt thự phong cách phương Đông
   
 • portfolioBIỆT THỰ
  Kiến trúc biệt thự 54-56 Nguyễn Bỉnh Khiêm-Thanh Hóa
   
 • Villa 6

  General infors:

  * Location: Co Tho, Hoai Duc, Ha Tay, Ha Noi, Viet Nam

  * Area: 420 m2

   * Construction: 220 m2

   * Bill quotation: 100.000 $

   * Complete: 2007

   

   

   
 • Villa 4

  General infors:

   * Location: South Thang Long, Tay Ho Dist, Ha Noi, Viet Nam

   * Area: 300 m2

   * Construction: 600 m2

   * Bill quotation: 500.000 $

   * Complete: 2010

   
   
 • Villa 3

  General infors:

   * Location: Co Nhue, Tu Liem, Ha Noi, Viet Nam

   * Area: 170 m2

   * Construction: 300 m2

   * Bill quotation: 250.000 $

   * Complete: 2009

   
   
 • Villa 2

  General infors:

  * Location: Trung Hoa, Nhan Chinh New Urban, Thanh Xuan Dist, Ha Noi, Viet Nam

  * Area: 200 m2

  * Construction: 350 m2

  * Bill quotation: 180.000 $

  * Complete: 2007 

   
 • Villa 1

  General infors:

   * Location: Trung Hoa, Nhan Chinh New Urban, Thanh Xuan Dist, Ha Noi, Viet Nam

  * Area: 220 m2

  * Construction: 375 m2

  * Bill quotation: 200.000 $

  * Complete: 2007