• portfolioNội thất văn phòng
  Nội thất Văn phòng ACER CARE Việt Nam

  Văn phòng làm việc và trung tâm bảo hành sản phẩm ACER CARE Việt Nam

   
 • portfolioNội thất văn phòng
  CHERVOLET vehicles office interior

  General infors:

  * Location: 102 Giai Phong road., Ha Noi

  * Area: 100 m2

  * Bill quotation: 25.000 $

  * Complete: 2011

   

   
 • portfolioNội thất văn phòng
  Krissakti Petroleum Vietnam company office interior

  General infors:

  * Location: 12 floor, CEO tower, Pham Hung road, Cau Giay Distr., Ha Noi

  * Area: 100 m2

  * Bill quotation: 10.000 $

  * Complete: 2012